Yipiyaya (伊比呀呀)

專門為姊妹淘量身定做的貼圖 ——「姊妹幫」登場!!
專門為姊妹淘量身定做的貼圖 ——「姊妹幫」登場!!

2015-10-12 | Yipiyaya

史上最強,再也回不去的視力遊戲!(只有設計師看得懂)
史上最強,再也回不去的視力遊戲!(只有設計師看得懂)

2015-09-15 | Yipiyaya

大家睡覺時的私密小習慣,看你默默中了幾項... XD
大家睡覺時的私密小習慣,看你默默中了幾項... XD

2015-08-10 | Yipiyaya

「爸~你可以放手了...」
「爸~你可以放手了...」

2015-08-03 | Yipiyaya

千萬不要隨意說「包」在我身上....
千萬不要隨意說「包」在我身上....

2015-08-03 | Yipiyaya

【伊比假正經語錄】快樂似~~~
【伊比假正經語錄】快樂似~~~

2015-08-03 | Yipiyaya

【伊比假正經語錄】亂躺睡好熟,躺好睡不著
【伊比假正經語錄】亂躺睡好熟,躺好睡不著

2015-08-03 | Yipiyaya